ทะเบียนเลขสวยป้ายขาวดำ

Print หน้านี้

ทะเบียนเลขสวยป้ายขาวดำ

เลขทะเบียนสวย เลขทะเบียนรถสวย ทะเบียนรถสวยป้ายขาวดำ เป็นทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษว่าเป็นป้ายที่พื้นสีขาว ที่ไม่มีการประมูลกัน แล้วแต่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับป้ายทะเบียนหมวดไหน เลขไหนในขณะที่ขอตอนนั้นๆ

ซึ่งบางคนได้ทะเบียนกราฟฟิค ทะเบียนรถสวย ทะเบียนสวยป้ายขาวดำที่มีอยู่ในทุกหมวด ไม่ว่าจะเป็นหมวดทะเบียนสวยอักษรเบิ้ล ทะเบียนเลขสวยหลักร้อย หรือเป็นหมวดตัวอักษรเริ่มต้น หรือแรกๆที่ทางกรมการขนส่งทางบกยังไม่มีการให้มีการประมูลป้ายทะเบียนกราฟฟิคหรือทะเบียนเลขสวย โดยก่อนที่กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มมีการประมูลทะเบียนกราฟฟิค ทะเบียนรถสวย ทะเบียนเลขสวย นั้น ตัวเลขที่ออกมาจากกรมการขนส่งทางบกจะมีทุกเลข ทุกหมวดตัวอักษร ซึ่งทำให้เลขทะเบียนรถสวย มีทั้งทะเบียนสวยอักษรเบิ้ล ทะเบียนสวย VIP ตัวเลขตัวเดียว ทะเบียนสวยเลขเบิ้ล ทะเบียนสวยเลขซ้ำสามตัว ทะเบียนรถสวยเลขซ้ำสี่ตัว ยกตัวอย่างเช่น ทะเบียนเลขสวย ทท8888, เลขทะเบียนรถสวย ธธ9999, เลขทะเบียนรถสวย จจ111 เป็นต้น แล้วพอเริ่มมีการจัดทำป้ายทะเบียนกราฟฟิค ทะเบียนกราฟฟิค ทะเบียนประมูล ออกมาจากกรมการขนส่งทางบก ทำให้ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ เหล่านี้เป็นที่ต้องการแก่ผู้ที่สนใจ และต้องการซื้อหามาไว้ครอบครอง หรือติดกับรถยนต์ต่างๆยิ่งขึ้น

ทะเบียนสวยป้ายขาวดดำ เลขทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวยป้ายขาวดำ ต่างๆที่ทางเรานำออกมาให้กับทุกท่านที่สนใจจับจอง เป็นป้ายทะเบียนรถสวย ที่ถูกต้องตามกฏหมาย และถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบก สามารถนับไปจดทะเบียนกับรถของทุกท่านได้อย่างแน่นอน

เลขทะเบียนรถสวย ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ ทะเบียนรถสวยป้ายขาวดำ เป็นป้ายที่ออกมาหมุนเวียนในตลาดมีจำนวนไม่เยอะ ทางเราจะพยายามสรรหา ป้ายทะเบียนรถสวยต่างๆเหล่านี้มาให้กับทุกท่านได้มีโอกาสครอบครอง ท้ายที่สุดนี้ หวังว่าทุกท่านคงจะพอใจในการบริการและกลับมาซื้อป้ายทะเบียนรถ ทะเบียนเลขสวย ทะเบียนรถสวยกับทางเราอีกครั้ง