ทะเบียนสวยเลขหาม (xyyx)

Print หน้านี้

ทะเบียนสวยเลขหาม

ป้ายทะเบียนเลขสวย ทะเบียนรถสวย เป็นทะเบียนเลขสวย ที่เน้นในตัวเลขบนทะเบียนกราฟฟิคที่เป็นลักษณะเลขหามกันแบบ xyxy เช่น ทะเบียนรถสวยเลขหาม 1221, ทะเบียนรถสวยเลขหาม 3443, ทะเบียนรถสวยเลขหาม 5665, ทะเบียนรถสวยเลขหาม 7887 เป็นต้น

ซึ่งป้ายทะเบียนเลขสวย ทะเบียนเลขสวยที่เป็นลักษณะเลขหามจะมีผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ที่ให้ผลเป็นเลขมงคลได้ชัดเจนอีกแบบ โดยแยกแต่ละหลักบนทะเบียนรถสวย ป้ายทะเบียนเลขสวย มารวมกันจะมีค่าเป็นเลขมงคล เช่นทะเบียนสวยเลขหาม 3663 จะเห็นว่าผลรวามเลข 36 ก็จะมีค่าเป็นตัวเลข 9 ได้เช่นกัน หรือทะเบียนสวยเลขหาม 1771 ก็จะมีค่าผลรวมเป็นตัวเลข 8 และตัวเลขบนป้ายทะเบียนเลขสวย ทะเบียนรถสวย ที่เป็นที่นิยมในทะเบียนกราฟฟิค ก็ยังคงเป็นเลข 8 และ เลข 9 เช่นกัน และในทะเบียนสวยเลขหาม เราก็สามารถจะพบป้ายทะเบียนเลขสวยที่มีผลรวมตามหลักการเลขศาตร์ได้ในผลรวมที่ดีมากได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 2กต 8998 จะได้ผลรวมที่ดีมากตามหลักเลขศาตร์ของทะเบียนกราฟฟิค ทะเบียนรถสวย ทะเบียนประมูล

สำหรับจุดเด่นอีกอย่างของป้ายทะเบียนเลขสวย ทะเบียนรถสวย ในหมวดทะเบียนสวยเลขหามนี้ก็คือ ราคาที่จะดูสะดุดตาเป็นที่สุด เพราะเป็นราคาที่เป็นพิเศษ ย่อมเยาว์มาก เป็นราคาที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ หรือสามารถซื้อหาป้ายทะเบียนเลขสวย ทะเบียนกราฟฟิค ทะเบียนสวยเลขหามเป็นของขวัญที่ราคาไม่แพง และถูกใจผู้รับอย่างแน่นอน